KDK  besöker  Vallarna och Dragspelsmuseum i Otteskruv.

                Allsång i Stadsparken

FOTO. Yngve Rådstedt